Unë jam një person i mirë - 𝐋'𝐄𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥

L'Emigrato - Mëngjes kontinental
Italia është përsëri një vend i emigrantëve dhe pak kanë vërejtur se urgjenca e vërtetë kombëtare është gjysmë milioni njerëz që janë larguar nga vendi në dhjetë vitet e fundit. Një vend që nuk prodhon më mundësi, por që do të ketë burimet për t'u kthyer në fenerin e civilizimit ndërkombëtar.

Emigruar, ka një Itali që duhet të rindizet!

  • News
  • përfundon më... 11-10-2021Torna su